திருப்பூர் தெற்கு ரோட்டரி சங்கத்தின் விருது

திருப்பூரில் 33 ஆண்டு பாரம்பரியமிக்க தெற்கு ரோட்டரி சங்கம் முயற்சியின் ரத்த தான விழிப்புணர்வு சேவையை பாராட்டி ”VOCATIONAL EXCELLENCE AWARD-2013” என்ற விருதினை 9-12-2013 அன்று வழங்கியது .DSC_1010DSC_1022

About the Author

has written 146 stories on this site.

Copyright © 2019 Muyarchi People's Trust. All rights reserved.
Design & Site Maintenance by 4M Designer