ஜூலை மாத ரத்த தான முகாம்

1.         நாள்: 08-07-2012

நேரம் :காலை 9 மணி முதல்  1  மணி வரை

இடம் :பரணி பெட்ரோல் பங்க் வளாகம் ,பெரியார் காலனி ,

அவினாசி ரோடு ,திருப்பூர்

2.         நாள் : 22-07-2012

நேரம்  : காலை  9    மணி முதல்  1     மணி வரை

இடம் : முயற்சி அலுவலகம் , 537, P.N.ரோடு ,திருப்பூர்

About the Author

has written 146 stories on this site.

Copyright © 2019 Muyarchi People's Trust. All rights reserved.
Design & Site Maintenance by 4M Designer